9 video hướng dẫn sử dụng website cơ bản cho người mới bắt đầu

Đại Hiệp đây, bộ video hướng dẫn sau sẽ giúp bạn dễ dàng sử dụng website được tạo bởi giải pháp LAPA. Gồm có 9 video hướng dẫn cơ bản cho người mới bắt đầu
#VIDEO 1: Hiểu cấu trúc giao diện Landing Page để thiết kế website hiệu quả


#VIDEO 2: Hướng dẫn đăng nhập và tổng quan trang quản trị


#VIDEO 3: Thêm mới bố cục vào Landing Page & Chỉnh sửa bố cục


#VIDEO 4: Hướng dẫn sử dụng công cụ soạn thảo LapaEditor


#VIDEO 5: Cấu hình tên miền riêng cho website


#VIDEO 6: Các loại bố cục giao diện và cách sử dụng


#VIDEO 7: Phân loại danh mục tin tức & thêm xóa sửa bài viết


#VIDEO 8: Hướng dẫn sử dụng bộ công cụ soạn thảo CKEditor by Lapa
 


#VIDEO 9: Cấu hình các thông số mặc định cho website như Hotline, Email, Màu sắc


Sau 9 video căn bản cho người mới bắt đầu nay bạn sẽ nắm được cách vận hành website hiệu quả. Tiếp theo bộ video này sẽ là các bài học giá trị khác nhằm giúp bạn sử dụng website hiệu quả, khai thác website để bán hàng. Bất cứ thông tin gì cần trao đổi bạn có thể comment ngay dưới đây

16:24 20-12-2018 / 516 lượt xem