Bảo mật

LAPA thu thập địa chỉ email của người dùng gửi cho chúng tôi. Chúng tôi cũng thu thập thông tin thông qua những trang người dùng truy cập, thông tin được cung cấp thông việc khảo sát và đăng ký. Những thông tin này có thể chứa dữ liệu cá nhân của bạn bao gồm: họ tên, địa chỉ, số điện thoại, giới tính... LAPA không lưu trữ bất kỳ thông tin gì về thẻ tín dụng của bạn. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân mà không có sự cho phép bằng văn bản. Tuy nhiên, một số thông tin thu thập từ bạn và về bạn được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với bạn.
Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ với bạn, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:
- LAPA có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
- LAPA hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn. LAPA cũng có thể chia sẻ thông tin của bạn để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà bạn yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của bạn.
- Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu LAPA được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, LAPA sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của LAPA trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?
Thông tin bạn gửi về cho chúng tôi được chúng tôi lưu trữ và sử dụng trong việc tương tác và hỗ trợ bạn sử dụng giải pháp một cách hiệu quả nhất. Thông tin chúng tôi lưu trữ bao gồm họ tên, địa chỉ, email, điện thoại và giới tính. Chúng tôi không lưu trữ thông tin về thẻ tín dụng, mọi thông tin về thanh toán đều được chuyển qua Ngân Lượng hoặc Ngân hàng để thực hiện thanh toán
Chúng tôi không muốn gửi cho bạn thư rác, chúng tôi sẽ gửi Thư thông báo khẩn, Quà tặng Voucher và thông tin hỗ trợ sử dụng giải pháp hiệu quả nhất
Thông tin được lưu trữ trong tài khoản website của bạn là của bạn. Chúng tôi không can thiệp hay sử dụng cho mục đích khác. Nếu bạn vi phạm pháp luật hoặc quy định của chúng tôi, trong trường hợp đặc biệt chúng tôi phải cung cấp thông tin cho cơ quan điều tra nếu có yêu cầu bằng văn bản
Chúng tôi có thể thay đổi chính sách bảo mật này. Nếu đó là một thay đổi lớn, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn bằng Email và cập nhật lại ở đây.

Đăng ký

GIẢI PHÁP WEBSITE BĐS MIỄN PHÍ

Chỉ 3 bước đơn giản có ngay các website như ý: Landing Page dự án, Website tổng, Dịch vụ nhà đất, Thương hiệu cá nhân...

Đừng đánh mất khách hàng chỉ vì bạn không có một website chuyên nghiệp. Tất cả đã có ở đây, hãy tìm cho mình một mẫu website phù hợp và tạo ngay

XEM THÊM GIAO DIỆN WEBSITE BĐS