Hướng dẫn sử dụng

Nền tảng tạo website bất động sản tự động LAPA được thiết kế riêng dành cho môi giới, dễ dàng từ việc tạo website theo dự án đến chỉnh sửa nội dung. Mọi môi giới đều có quyền sở hữu website cho riêng mình và LAPA sẽ giúp bạn!
Download file hướng dẫn tại đây: https://lapa.vn/Huong-Dan-Su-Dung-Admin-LAPA.pdf