Quy định

Bằng việc đăng ký sử dụng dịch vụ của LAPA.vn (gọi tắt là ‘dịch vụ’) hay các dịch vụ khác đến từ LAPA.vn (‘LAPA’) bạn được hiểu là đồng ý với các điều khoản và điều kiện dưới đây (gọi tắt là ‘điều khoản dịch vụ’). Các tính năng hoặc ứng dụng của LAPA cũng được tính trong điều khoản dịch vụ này. Bạn có thể xem bản điều khoản dịch vụ mới nhất bất kỳ lúc nào tại đây. LAPA có quyền hạn cập nhật và thay đổi điều khoản dịch vụ bằng cách cập nhật thông tin tại trang web của LAPA. Chúng tôi đề xuất bạn nên kiểm tra và quay lại đây để đọc các điều khoản dịch vụ để biết được có những cập nhật nào mới và có khả năng ảnh hưởng tới bạn. Bạn cần đọc và đồng ý với toàn bộ điều khoản dịch vụ dưới đây trước khi sử dụng dịch vụ của LAPA.

Điều khoản về tài khoản người sử dụng
Đừng sử dụng LAPA cho bất kỳ điều gì vi phạm pháp luật hay phát tán các mã độc, virus. Ghi nhớ là nếu như có bất kỳ điều gì vi phạm điều khoản sử dụng đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ hủy toàn bộ dịch vụ đang cung cấp cho bạn. Nếu có bất gì điều gì cần liên lạc, chúng tôi sẽ gửi bạn email.
Người nào trực tiếp đăng ký sử dụng dịch vụ của LAPA sẽ chịu trách nhiệm cho tài khoản đó và cũng đồng nghĩa với việc đồng ý toàn bộ điều khoản dịch vụ của chúng tôi.

Điều kiện chung
Dịch vụ của LAPA sẽ do chúng tôi sở hữu. Bạn không được sử dụng cho bất kỳ điều phạm pháp. Chúng tôi không lưu trữ bất kỳ thông tin về thanh toán và thẻ tín dụng nào trên hệ thống, việc thanh toán hoặc toàn được chuyển qua Ngân Lượng và Ngân Hàng để thực hiện thanh toán
Chúng tôi có thể sửa đổi, hủy bỏ hay từ chối cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào. Trong trường hợp có tranh chấp quyền sở hữu về tài khoản của LAPA, chúng tôi có thể đóng băng tài khoản hoặc chuyển quyền sở hữu sang người sở hữu hợp pháp nhất.

Giới hạn về trách nhiệm
Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu bạn phạm pháp, vi phạm điều khoản này hoặc đi ngược lại với quyền lợi của bên đối tác thứ ba, đặc biệt ghi chú để khi bị kiện. Dịch vụ của chúng tôi có thể bị lỗi hoặc bị gián đoạn khi cung cấp cho bạn và chúng tôi không đảm bảo điều này.

Thanh toán chi phí
Chúng tôi hỗ trợ nhiều hình thức thanh toán mà bạn có thể xem trong tài khoản LAPA của bạn hoặc tại trang "Hướng dẫn thanh toán". Bạn sẽ được thông báo trước 3 ngày (hoặc hơn) khi tới kỳ thanh toán và có 7 đến 10 ngày để hoàn tất, nếu không tài khoản sẽ bị đóng băng. Nếu bạn không thuộc Việt Nam, hãy cho chúng tôi biết để chúng tôi có thể hướng dẫn chi tiết hơn. Ngoài ra, chưa có chính sách hoàn trả tiền.
Chúng tôi có thể thay đổi hoặc ngừng cung cấp dịch vụ bất kỳ lúc nào, mà không phải chịu trách nhiệm.

Thông báo về đăng ký Website với Bộ Công Thương
LAPA khuyến cáo bạn nên đăng ký Website với Bộ Công Thương Việt Nam để đảm bảo uy tín và thực hiện đúng theo quy định của pháp luật

 

Đăng ký

GIẢI PHÁP WEBSITE BĐS MIỄN PHÍ

Chỉ 3 bước đơn giản có ngay các website như ý: Landing Page dự án, Website tổng, Dịch vụ nhà đất, Thương hiệu cá nhân...

Đừng đánh mất khách hàng chỉ vì bạn không có một website chuyên nghiệp. Tất cả đã có ở đây, hãy tìm cho mình một mẫu website phù hợp và tạo ngay

XEM THÊM GIAO DIỆN WEBSITE BĐS