Đăng ký trở thành "ĐẠI LÝ BÁN HÀNG" tại đây

ĐĂNG KÝ
GIÚP CHÚNG TÔI MANG GIÁ TRỊ ĐẾN KHÁCH HÀNG - HOA HỒNG THAY LỜI CẢM ƠN
#1 Hoa hồng 20-50% cho website tạo mới & 10-25% cho mỗi giao dịch gia hạn
#2 Hoa hồng 10-25% cho gói website nhiều dự án & ngôn ngữ Anh Việt (theo mức gia hạn)
#3 Hoa hồng 5% cho website đăng ký mới & 2% cho gia hạn từ đại lý cấp 2
#4 Khách hàng của đại lý liên hệ trực tiếp với Lapa để thanh toán thì hoa hồng vẫn tự động tính cho đại lý

DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH LAPA AFFILIATE
Sau khi đăng ký tài khoản đại lý trực tuyến, chúng tôi sẽ giúp anh/chị hoàn tất quy trình bằng việc xác thực thông tin, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ tài liệu bán hàng, ký hợp đồng đại lý. Mức hoa hồng cho đại lý được tính theo số website đăng ký (một khách hàng có thể tạo nhiều website).