Đăng ký trở thành "ĐẠI LÝ LAPA" tại đây

ĐĂNG KÝ
CHÍNH SÁCH ĐẠI LÝ
# Hoa hồng 20%-45% cho mỗi giao dịch gia hạn
# Lần đầu trả thưởng, yêu cầu tối thiểu phải có 7 giao dịch gia hạn
# Hệ thống hoạt động tự động theo mô hình "Tiếp thị liên kết", ghi nhớ Cookies 07 ngày cho người giới thiệu đầu tiên
# Khách hàng của đại lý liên hệ trực tiếp với Lapa để thanh toán gia hạn thì hoa hồng được tính cho đại lý

DOWNLOAD TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐẠI LÝ
Sau khi đăng ký tài khoản đại lý, chúng tôi sẽ giúp anh/chị hoàn tất quy trình bằng việc xác thực thông tin, tư vấn, đào tạo, hỗ trợ tài liệu tư vấn, ký hợp đồng.
Cơ hội thưởng lớn và tăng hoa hồng khi vượt doanh số (số khách đã gia hạn)